Forretningsfører - Karsberg ApS

I ALFABO er din bolig ikke blot tag over hovedet. Det er dit hjem.
Dit boligområde skal på samme måde være et sted, hvor du er glad for at bo. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe rum for liv og plads til alle i afdelingen gennem udearealer, der inviterer til ophold, aktivitet og fællesskab.

Læs mere om Alfabo

- Vil du være en del af en dynamisk spiller i den almene boligsektor?

Om Jobbet
Som forretningsfører med reference til Alfabos bestyrelse bliver din primære målsætning bliver at eksekvere forretningsstrategien og sikre organisationens målsætninger nås. Som forretningsfører varetager du den daglige ledelse af Alfabo og du har 7 medarbejdere i direkte reference i henholdsvis udlejning og drift. Udover ledelsen og den daglige drift af Alfabo skal du arbejde med udvikling af organisation og optimering af processer mm. Du medvirker til løbende forretningsudvikling og strategisk sparring med bestyrelsen om udvikling af de lokale boligafdelinger.

Yderligere skal du bidrage til, og løbende følge op på, udvikling af driften samt sikre en effektiv og lønsom administration og drift. Endvidere laver du løbende opfølgning og rapportering på forretnings målsætninger.

Du skal samtidig sikre en strategisk positionering af Alfabo, herunder afdække og understøtte mulighederne for ekspansion både organisk og via acquisitions. Dette sker ved at du repræsenterer Alfabo i kommuner og ved diverse fag- og branchenetværk og markedsfører Alfabo over for relevante samarbejdspartnere, der eks kan omfatte strategisk byudvikling i samarbejde med kommuner. Desuden skal du være med til at sikre at administration, forvaltning og ejendomsdrift foregår i overensstemmelse med den almene lovgivning.

Dine erfaringer
Du har en sandsynligvis en længerevarende kommerciel eller teknisk uddannelse. Alternativt, eller måske i tillæg hertil, har du byggeteknisk erfaring med fokus på ledelse, styring og udvikling.
Vigtigst er det, at du har dokumenteret og succesfuld ledererfaring fra den almene sektor, og solid erfaring med strategisk forretningsudvikling og forvaltning. Du har en stærk økonomiforståelse og erfaring med budget- og resultatansvar. Du skal kunne samarbejde eller agere i en politisk organisation og have flair for networking og lobbyisme, samt aktivt arbejde med forskellige interessenter.

Alfabo tilbyder

Du tilbydes en nøgleposition i en nyetableret organisation der, med en særdeles stærk forretningsplatform, har store ambitioner for fremtiden. I samarbejde med bestyrelsesformanden får du frie rammer til at udvikle virksomheden og sikre at ambitionerne og målsætninger realiseres. Virksomheden udgør en attraktiv arbejdsplads, der giver den enkelte medarbejder gode muligheder for at udvikle sine talenter og evner.

Geografi: Kolding

Ansøgning og CV

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Allan Karsberg på tlf. 2113 2169. Finder du jobbet interessant, beder vi dig sende din ansøgning og CV via vores hjemmeside www.karsberg.net. Du skal være opmærksom på, at vi returnerer svar til den e-mail adresse du sender fra. Ansættelse skal ske hurtigst muligt, hvorfor vi skal have din ansøgning hurtigst muligt. Samtaler afholdes løbende.

Ansøgningsfrist:
Snarest muligt